Trend: både avfallsmengder og gjenvinning øker

Nordmenn produserer mye søppel, og trenden er at det produseres mer og mer. I løpet av de siste tjue årene har søppelmengdene vokst overraskende mye, med mer enn 50 prosent. Nå i dag produserer nordmenn rundt 12 millioner tonn avfall årlig, mot 8 millioner tonn i året i 1995. Det betyr at hver nordmann produseWEB15-WeatherClimate-Composting-4000x2250rer godt over 2 tonn med søppel hvert år.

Det var en kort stopp i veksten i mengden av avfall rundt finanskrisen i
2008 – 2009, men dette viste seg å være forbigående og kun forårsaket av redusert aktivitet innenfor bygg, anlegg, og enkelte typer industri.. Snart begynte pilen å peke oppover igjen. Nordmenn har ikke blitt flinkere til å lage mindre søppel. Tvert i mot øker forbruket kontinuerlig, og avfallsmengden vokser også i et ganske direkte og lineært mønster. Det betyr i korte trekk at det produseres mer avfall i Norge enn noen gang før, på tross av 40 år der miljøbevegelsen har jobbet for at nordmenn skulle produsere mindre.

Det nasjonale målet har i flere år vært at den totale avfallsmengden skal vokse mindre, og mer spesifikt at den skal vokse betydelig saktere enn veksten i økonomien målt i BNP. Realiteten er det motsatte: søppelmengden vokser faktisk enda raskere enn økonomien, og sånn har det nå vært i mange år.

Det eneste positive som avhjelper situasjonen er at avfallet nå blir håndtert på en annen måte. Før ble søppel plassert på søppelhaugen, eller for å si det litt mer formelt: avfall ble plassert i deponier. Nå har utviklingen i flere år gått mot at avfall i stedet blir gjenvunnet. Dermed kan ressursene i avfallet utnyttes på en bedre måte. Her finnes det etter hvert mange alternativer, i tillegg til materialgjenvinning og energiutnyttelse i forbrenningsanlegg, finnes det også ulike typer biologisk behandling. Med biologisk behandling menes for eksempel kompostering, eller bruk av biogassanlegg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *