Renovasjon på hytta

Husk på at det ikke bare er hjemme og på jobben du genererer søppel, men også på jobben. Det er viktig å tenke over at mye av det du tar med deg på hytta vil bli til avfall, som må transporteres ut igjen.

Dersom du har hytte, omfattes du etter all sannsynlighet av en renovasjonsordning for hytter i den kommunen hytta ligger i. Det er også tilfelle dersom du for eksempel har hytte i Sverige, slik mange som bor på Østlandet har.

De fleste kommuner jobber meamazon-plans-to-introduce-click-and-collect-service-within-the-usd å organisere innsamlingssteder i nærheten av hyttefelt, eller nær knutepunkter i trafikken til og fra populære hytteområder. Der vil du sannsynligvis finne containere og beholdere der du kan plassere avfall. Noen steder vil det også være mulig med mer detaljert kildesortering, med egne containere for glass og metall. Du kan bruke det innsamlingsstedet som det er enklest for deg å bruke, men ikke kast glass og metall i vanlig restavfall, bare fordi det ikke er noen særskilte containere tilgjengelig. Da er det bedre at du tar slikt avfall hjem, til vanlig kildesortering i kommunen der du bor.

I større kommuner og de med mye hyttefolk kan man finne enkelte innsamlingssteder med alle muligheter for presis kildesortering. Der kan du levere restavfall, glass, metall, spesialavfall (miljøfarlig avfall), papir, papp, og plast.

Vær obs på at det gjerne er mer variert hvor ofte avfall blir hentet fra slike stasjoner enn det du er vant til (den ukentlige søppelhentingen hjemme). Vanligvis vil avfall fra hyttene hentes mer hyppig om sommeren, og spesielt i skoleferien. Ellers kan det være mer variabelt, og en tendens til at avfall bare hentes ved behov. Dermed kan det periodevis oppstå en del vond lukt.

Hvis du ønsker det, kan du kanskje også ha mulighet til å få vanlig søppelhenting på hytta. Det må du i tilfelle avtale med kommunen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *