Prosessen i et forbrenningsanlegg

Avfallet som skal til forbreincineratornningsanlegg samles vanligvis inn med renovasjonsbiler, det som på godt norsk heller omtales som søppelbiler. De samler inn avfall både fra fabrikker og andre bedrifter, fra stat og kommune, og fra ordinære husstander i borettslag, forsteder, småbyer, og på landet. Så tar de med avfallet til et forbrenningsanlegg hvor det først forbehandles og deretter lagres innendørs en periode. Deretter vil det bli kvernet i en slags silo, og så bruker man magnetisme til å trekke ut alt avfallet som er jernholdig. Det kan nemlig da sendes til materialgjenvinning i stedet for energiutnytting. Som du sikkert forstår, er det viktig at så lite som avfallet som mulig går til spille i prosessen.

På dette punktet i prosessen blir avfallet fraktet til forbrenningsovnen, og der blir det helt utbrent. Man kontrollerer og regulerer temperaturen i kammeret grundig slik at ikke tungmetaller skal fordampe, og for å unngå andre skadelige utslipp. Dersom tungmetaller fordamper kan det gi helseskader i nærliggende områder.

Fra ovnen går røyken eller gassen som dannes inn i en kjele. Her kjøles den ned, og det blir produsert en damp, som man da kan benytte til å generere varme og elektrisitet. Så passer man på å sende gassen gjennom forskjellige filtre før den endelig slippes ut gjennom pipa. Dermed blir for eksempel tungmetallene og støvpartiklene som kan gi pustebesvær for astmatikere fanget opp med en gang. Det som kommer ut av pipa til slutt er i hovedsak vanndamp, med noen gasser. Dessverre inkluderer disse gassene blant andre karbondioksid. Man må måle utslippsverdiene underveis og rapportere om dem. Hvis man ikke holder seg under de lovlige verdiene, kan man miste konsesjonen.

Med dette er kretsløpet til ende, og gjenvinningen har forhåpentligvis vært vellykket og til nytte for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Noen ganger settes det imidlertid spørsmålstegn ved om de store kostnadene involvert egentlig er verdt det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *