Hei, og velkommen til disse sidene om alt som har med gjenvinning, renovasjon, og avfall å gjøre! Avfall spiller en stadig større rolle i livene til norske menn og kvinner, simpelthen fordi det stadig vekk blir mer og mer av det. Samtidig har befolkningen fremvist en økende bevissthet rundt at det er viktig å håndtere avfall på en god måte. Det betyr at selv om avfallsmengdene fortsetter å stige, er det likevel håp. Staten, bedriftene, og husstandene samarbeider i økende grad for å redusere de negative miljøeffektene av forbrukerkapitalismen på miljø og helse. Dermed blir det over tid resultater som resulterer i miljøgevinster.

På disse sidene vil du lære mye om forskjellige former for gjenvinning. Med gjenvinning tenker kanskje mange først og fremst på det som kalles materialgjenvinning, for eksempel at en brukt brusboks går inn i ny aluminiumsproduksjon. Gjenvinning er dog mye mer enn bare denne typen gjenvinning av materialer til bruk som råvarer. Det inkluderer for eksempel energiutnyttelse, som når restavfall brennes i forbrenningsanlegg, for å generere varmt vann og strøm. Denne typen bruk av restavfall er i ferd med å erstatte den gamle søppelhaugen, da gammeldagse deponier har blitt forbudt ved lov.

Gjenvinning kan blant annet også omfatte forskjellige typer for gjenvinning av organisk materiale ved biologisk behandling, hvorav den formen som er mest aktuell for den jevne husstand er kompostering. Dette er en gammel teknologi, som er i ferd med å oppdateres med nye hjelpemidler slik at mindre av den maten som kastes går til spille.