Kompostering som gjenvinning

En form for gjenvinning som både private og offentlige aktører har fattet interesse for de siste årene er kompostering. Kompostering er når organisk avfall blir brutt ned og blir til jord.

Dette er selvfølgelig på ingen Sustainability-Policymåte noen ny teknologi. Fra gammelt av har bønder samlet opp forskjellig organisk avfall og fordelt det der det er bruk for jord. For eksempel kan det være avfall fra produksjon av gress eller korn som blir til ny jord rundt frukttrærne i hagen. Dermed kunne man kombinere jordbruk og hagebruk, slik mange bønder gjorde før i tiden.

Med den gamle fremgangsmåten har nedbrytningen av avfallet vært naturlig, i den direkte forstand at det bare har gått så fort som naturen tilsier. Slik kaldkompost har ikke hatt like rask nedbrytning som for eksempel i gjødselkjelleren. Der er det en varme som gir bedre vilkår for mikroorganismene som står for nedbrytningen. Dette kalles varmekompostering.

I det moderne samfunnet er den mest aktuelle kilden til kompostering matavfall fra husholdningen. Kompostering er i så tilfelle et alternativ til innsamling og forbrenning. Fra 1990-tallet har hjemmekompostering fått en viss utbredelse, subsidiert av kommuner som lokket med lavere avgifter for renovasjon. Det viste seg imidlertid at kompostering var betydelig vanskeligere enn det man hadde tatt høyde for, og at husholdningene hadde behov for rådgivning og hjelp.

I tillegg var det ikke alltid så enkelt å finne et sted å gjøre av jorden som resulterte av komposteringen – de fleste nordmenn bor tross alt ikke på gård lenger. De som har hage er litt heldigere, og kan også kombinere med fjerning av løv, gress, og annet planteavfall som likevel må ryddes bort for at det skal se fint og ordentlig ut.

Hjemmekompostering har gått litt av moten i det aller siste, og det er kanskje forståelig. Det krever både kunnskap, motivasjon og plass, og er mest for de som virkelig ivrer for å gjøre sitt for miljøet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *