Hva er gjenvinning?

Gjenvinning er når man utnytter avfall og ulike restprodukter til å lage noe eller generere energi. Det brukes som en felles samlebetegnelse på to typer gjenvinning, nemligreuse-reduce-recycle materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Materialgjenvinning er når man gjenvinner avfall på en slik måte at materialene i avfallet brukes som bestanddeler i ny produksjon. For eksempel kan man ved å gjenvinne melkekartonger få en ny melkekartong, eller man kan også bruke det til noe ganske annet. Energiutnyttelse brukes i forbindelse med gjenvinning til å beskrive at man brenner avfall og bruker varmen til å produsere varmtvann og elektrisitet.

Myndighetene har etter hvert fått i stand avtaler med mange bedrifter og bransjeorganisasjoner om gjenvinning. Her må aktørene i næringslivet forplikte seg til å nå visse mål når det gjelder å samle inn og gjenvinne ulike typer avfall, som for eksempel emballasje. Det brukes jo veldig mye emballasje til å selge produkter nå til dags. Returselskaper har ansvaret for innsamling av avfall. Slike selskaper er veldedige, og har ikke lov til å profittere på slik innsamling. Deres oppgave er å løfte andelen av avfall som blir samlet inn og gjenvunnet, og må følge retningslinjer som blir utarbeidet av myndighetene.

Bedrifter som deltar i en slik ordning må betale et gebyr jevnlig for å være med. Disse pengene blir brukt til å forbedre både kvaliteten og kvantiteten i innsamling av returavfall. Dermed kan man i hvert fall håpe å nærme seg de ambisiøse målene myndighetene har satt seg.

Samtidig er gjenvinning også et personlig ansvar. Du og alle i din husstand må også jobbe for at mest mulig blir gjort for å sortere avfall, returnere det som kan returneres, og følge de retningslinjer som blir gitt av myndighetene til en hver tid. Dette viktige miljøarbeidet krever et godt samarbeid mellom stat, næringsliv, de frivillige organisasjonene, og den enkelte familie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *