Håndtering av farlig avfall

Alle typer avfall utgjør en utfordring for miljøet, men det er verdt å merke seg forskjellen mellom det som kan kalles vanlig avfall, på den ene siden, og farlig avfall, på den andre. Farlig avfall er det avfallet som kan gi alvorlig forurensning i nærmiljøet eller føre til skade eller sykdom for berørte mennesker, husdyr, og vilt. Det er svært viktig at denne typen avfall leveres på tilpassede anlegg eller på miljøstasjoner med containere for dette spesialavfadangH134-hazardouswastehandlewithcare__01050.1364783761.1280.1280llet. På kalenderen du får tilsendt av din kommune, vil du kunne finne ut hvilke miljøstasjoner som kan ta i mot slikt avfall.

Det vil gå for langt å ramse opp alle typer avfall som kan være farlig for miljø og liv, men noen av de viktigste og vanligste som det er verdt å merke seg kan godt trekkes frem. Da gjelder det for eksempel alt som har med maling, lakk, og løsemidler å gjøre. Mange glemmer av dette når de holder på med maling og oppussing, de føler seg ferdige med en stor jobb og flytter fokus mot å legge ut bilder på sosiale media. Her er det imidlertid viktig å være varsom, man må nemlig påse at alt av maling og andre rester, blir tatt hånd om på riktig måte. Det er på ingen måte heldig hvis maling og lakk ender opp i et forbrenningsanlegg, for eksempel.

Mye av det samme kan sies om rester av olje og bensin. Vær veldig forsiktig med disse og husk også på at disse typene avfall er ekstremt brannfarlige. Det er jo nettopp derfor de blir brukt så mye, fordi de forbrenner lett og avgir energi. Men det er en ting med en kontrollert forbrenning inne i plenklipperens motor, det er noe annet når garasjen brenner ned.

Elektrisk utstyr må også håndteres på en egnet måte. Det gjelder for eksempel lysstoffrør, oppladbare batterier, og sparepærer. Alt dette bør leveres der det kom fra, eller til en annen butikk som selger elektrisk utstyr. Alle butikker som selger elektrisk utstyr, har også en forpliktelse til å ta i mot elektrisk avfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *