Gjenvinning i forbrenningsanlegg

Forbrenningsanlegg er en type anlegg som bidrar til at restavfallet som alle er med på å skape ender opp med å være til nytte for befolkningen. Der brennes restavfall1947_1336137704-Howies-COTTON-THREADS-no-logo-PM1 fra husholdninger, bedrifter, og offentlig virksomhet, og den energien som genereres kan igjen brukes i husholdningene og bedriftene. Denne utnyttelsen av energi sparer strøm og fossilt brennstoff, og sørger samtidig for at mange farlige stoffer og materialer ikke kommer ut i naturen. Det er veldig miljøvennlig, særlig i forhold til deponering. Selv når det ikke er så mye energi å hente i materialene vil et forbrenningsanlegg totalt sett være mer miljøvennlig enn et deponi. Årsaken er at deponiet også vil slippe ut klimagasser over tid.

Vanligvis vil en kilo restavfall kunne gi mellom 2 og 3 kWh, altså kilowattimer, i uttelling som energi. Det er nok til å varme opp en leilighet en time om vinteren. I Norge blir rundt 40 prosent av avfallet som skapes, brent i forbrenningsanlegg. Til sammen er det snakk om nærmere 5 millioner tonn avfall – altså omtrent et tonn per innbygger! Dette tallet har steget jevnt og trutt de siste årene.

Det var ikke alle de gamle forbrenningsanleggene som var like miljøvennlige. Ny lovgivning og nye reguleringer førte derfor til at over halvparten av dem nå er nedlagt, mens alle de andre gamle anleggene har blitt betydelig oppgradert til høye kostnader. Dette har gitt en del reduksjon i blant annet utslipp av miljøgifter ved forbrenningen. Nye forbrenningsanlegg som bygges i dag har høy miljøstandard, i hvert fall i forhold til det som har vært vanlig før. Nybyggingen skyldes delvis forbud mot nye deponi som kom for noen år siden.

Noen av de største byene i Norge har massive kommunale anlegg for forbrenning av avfall. Det gjelder i tillegg til Oslo, Bergen, og Trondheim også noen mindre byer som Ålesund, Fredrikstad, og Kristiansand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *