Bruk av komposteringsanlegg

Det har vært en sterk vekst i bruken av komposteringsanlegg i Norge de siste årene. Nå finnes det i alt mer enn 40 slike anlegg, og de kan behandle til sammen nesten 500 000 tonn organisk avfall.

I de nye og moderne anleggene for kompostering av våtorganisk avfall er det lagt til rette for det som kalles anaerob behandling. Den største aktøren i landet er BIoPlan Norge, som driver mange komposteringsanlegg og tar i mot ulike avfallsprodukter, herunder ikke bare matavfall men også for eksempel slam. Deres anlegg er plassert i Florø, Eidfjord, og Odda.tt_01 På disse store anleggene produserer de jord og gjødsel i ulike kvaliteter med utgangspunkt i forskjellige typer avfall.

Dagens mest populære metode for kompostering er en anaerob metode som kalles bokashi. Her tilføres det ikke luft, men man lar i stedet avfallet fermentere eller gjære. Som navnet kanskje tilsier er dette en metode utviklet i Japan, som lenge har vært ledende på feltet fermentering. I bokashi skjer fermenteringen ved hjelp av bakteriene som finnes i melkesyre. Disse enzymene blir aktivert og blandet med et strø som består av kimer og kli fra korn. På mange måter ligner dette på vanlig kompostering, men det gir en gjæret masse som kan graves ned i jorden. Det kan også blandes inn i komposten man har ute, dersom man snakker om en privat husstand med hage.

Prosessen i bokashi kalles gjerne totalorganisk. Likevel kreves det jo et kommersielt produkt for å få i gang prosessen, så fullt ut “naturlig” er det kanskje ikke riktig å kalle det. Dette produktet inneholder blant annet melasse i tillegg til melkesyrebakterier og strø laget av kimer og kli. Det er et emne som mange med grønne preferanser kan diskutere i timesvis, men debatten kan virke noe underlig for utenforstående. Man kan kanskje bli enige om at det viktigste er at dette fungerer og gir miljøgevinst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *