Latest

Renovasjon på hytta

Husk på at det ikke bare er hjemme og på jobben du genererer søppel, men også på jobben. Det er viktig å tenke over at mye av det

Prosessen i et forbrenningsanlegg

Avfallet som skal til forbrenningsanlegg samles vanligvis inn med renovasjonsbiler, det som på godt norsk heller omtales som søppelbiler. De samler inn avfall både fra fabrikker og andre bedrifter,

Kompostering som gjenvinning

En form for gjenvinning som både private og offentlige aktører har fattet interesse for de siste årene er kompostering. Kompostering er når organisk avfall blir brutt ned og

Hva er gjenvinning?

Gjenvinning er når man utnytter avfall og ulike restprodukter til å lage noe eller generere energi. Det brukes som en felles samlebetegnelse på to typer gjenvinning, nemlig materialgjenvinning